Przed jakimi wyzwaniami z zakresu HR stoi obecnie branża logistyczna? Jak sytuacja może wyglądać w kolejnych 3 miesiącach?

Bartosz Górny, Dyrektor ds. Personalnych i Prawnych, QSL Polska: Pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego wzrostem inflacji i wysokimi stopami procentowymi kredytów, rynek pracy nadal pozostaje bardzo trudny dla branży logistycznej. Obecnie największym wyzwaniem jest pozyskanie wykwalifikowanych pracowników magazynowych i kierowców kategorii C+E.

Sądzę, że rynek pracy nie ulegnie znaczącym przekształceniom, jeżeli na przestrzeni następnych trzech miesięcy nie dojdzie do znaczącej zmiany, a biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, jest możliwych wiele scenariuszy.

Jak ze zmianami na rynku pracowniczym radzi sobie QSL Polska?

BG: Quick Service Logistics Polska wdraża obecnie nowe rozwiązania oparte na bezpośrednim pozyskiwaniu pracowników, zarówno za pośrednictwem agencji zewnętrznych, jak i rekrutrów wewnętrznych. Korzystamy z nowych rozwiązań technologicznych, na przykład platformy
dla pracowników tymczasowych TIKROW czy rekrutacji za pośrednictwem LinkedIn.

Jakie benefity oferuje QSL Polska, aby zachęcić pracowników do pracy w firmie? Co jest aktualnie najbardziej przez nich cenione?

BG: QSL Polska oferuje wszystkim pracownikom, bez względu na stanowisko, dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Dbamy również o promocję zdrowej kondycji i zachęcamy naszych pracowników
do aktywności fizycznej, w czym pomaga pakiet sportowy, umożliwiający dostęp do wachlarza placówek sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju. Dla osób chcących zabezpieczyć swoją najbliższą rodzinę przed skutkami finansowymi choroby lub nieszczęśliwego wypadku oferujemy także możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie na zasadach grupowych.
Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane z pandemią i jej skutkami dla służby zdrowia, obecnie najbardziej ceniony jest pakiet prywatnej ochrony zdrowia.

Jaką rolę w pozyskiwaniu i utrzymywaniu pracowników ma Pana zdaniem kultura organizacyjna
w QSL Polska?

BG: W QSL Polska zawsze bardzo dużą uwagę przywiązujemy do kultury organizacyjnej i atmosfery
w pracy. Głównymi zasadami jest otwartość i równość pracowników. Nie istnieje u nas sztywna hierarchizacja.  Stąd też bardzo niska, a wręcz znikoma rotacja pracowników w firmie, bez względu
na dział czy zakres obowiązków, od początku działalność QSL w Polsce.

Jak wygląda przygotowanie pracowników z perspektywy QSL Polska? Jakie postawy wobec pracy
w logistyce obserwują pracodawcy?

BG: Pracownicy w QSL Polska przechodzą okres wdrożeniowy, jego długość zależna jest od stanowiska i szybkości, z jaką pracownik jest w stanie przyswajać nowe informacje. Prowadzimy też regularne szkolenia, mające na celu utrzymanie wydajności, jakości i bezpieczeństwa pracy. Jak już wspomniałem wcześniej, pozyskanie pracowników operacyjnych do pracy w logistyce stało się w ostatnich latach bardzo trudne, zarówno ze względu na duży wzrost podaży pracy w tym sektorze, jak i problemy demograficzne, z którymi boryka się polska gospodarka. Sama praca w logistyce, szczególnie w działach operacyjnych, jest traktowana na równi z pracą w produkcji czy działalności kurierskiej.

Jakie trendy będą wpływać w następnych latach na branżę i jak wpłynie to Pana zdaniem na relację pracodawca – pracownik? 

BG: Na pewno będziemy świadkami dużej automatyzacji oraz cyfryzacji procesów logistycznych. Pozwoli to na odciążenie pracowników magazynowych i usprawnienie pracy, co w konsekwencji zaowocuje znacznym wzrostem wydajności. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką w tej chwili rozwijają się firmy logistyczne oraz wymagania, jakie są na te firmy nakładane w dobie rozwoju e-commerce, jest to jedyne możliwe wyjście, poza ewentualnym pozyskiwaniem pracowników z krajów trzecich. Mając jednak na uwadze globalny spadek demograficzny, mogłoby to być rozwiązanie krótkoterminowe. Pracownik już teraz staje się zasobem, którego pozyskanie wiąże się dużymi trudnościami, a trend ten nadal postępuje. W przyszłości możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie przewaga negocjacyjna w stosunkach pracownik – pracodawca jeszcze bardziej przechyli się na korzyść tego pierwszego.

Pozyskanie pracowników jest obecnie dużym wyzwaniem dla branży logistycznej – komentarz eksperta QSL Polska – PDF do pobrania