Wykazać się odpowiedzialnością

Życie zgodnie z naszymi wartościami oznacza także poszerzenie własnych horyzontów i działalność na rzecz innych. Jako rodzinna firma chętnie bierzemy na siebie społeczną odpowiedzialność, zaangażowanie jest dla nas czymś oczywistym. Czy we własnych inicjatywach na rzecz różnorodności, programach zrównoważonego rozwoju czy wsparciem finansowym projektów społecznych.

Zrównoważony rozwój

Sami najlepiej wiemy, że jako logistykom niełatwo obrać sobie to pojęcie za motto. Tym bardziej stawiamy na efektywne wykorzystywanie zasobów i ciągłe dążenie do ekologicznych rozwiązań: przede wszystkim stopniowe przestawianie się na przyjazne dla środowiska naturalnego pojazdy spełniające normę Euro 6 przyniosło nam już 11-procentową redukcję emisji spalin. Sukces ten został uhonorowany przyznaniem nam przez GS1 etykiety logistycznej „Lean and Green”. Zachęca nas to do jeszcze większych starań – naszym celem jest zredukowanie w następnych 5 latach o 20 proc. zanieczyszczeń związanych z logistyką.

Społeczne zaangażowanie

Każdy może mówić o społecznym zaangażowaniu, my pomagamy w bardzo konkretny sposób. Na przykład wspierając inicjatywę „Tafel”, która zaopatrując biednych w żywność wnosi ważny wkład w zwalczanie ubóstwa w Niemczech. Wspomagamy też działalność renomowanej fundacji „Ein Herz für Kinder” („Serce dla dzieci”) czy stowarzyszenia „Projekt Schmetterling” („Projekt motylek”) angażujący się na rzecz dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin.

Zrównoważona logistyka miejska

Nasze słowo – nasze wartości

Jako rodzinne przedsiębiorstwo chcemy być kimś więcej niż tylko graczem w gospodarce. Dlatego wspólnie z naszymi pracownikami zdefiniowaliśmy nasze wartości deklarując je jako czołowe hasła QSL: FRESH (Świeżość). FAIR (Uczciwość). FULLSERVICE (Pełen zakres usług).

FRESH symbolizuje innowacyjność, dynamikę i pomysłowość. Oznacza szybkie działanie i gwarancję punktualnych dostaw.

FAIR znaczy, że obdarzamy się nawzajem zaufaniem i traktujemy się uczciwie. Chcemy działać w przejrzysty i partnerski sposób, zachowując przy tym możliwie największą transparentność.

FULLSERVICE oznacza usieciowienie całego zakresu naszej pracy. Zorientowanie na klienta, kompetencje i punktualne dostawy produktów najwyższej jakości

Kontakt

Chętnie doradzimy!

Prószę pisać na adres:
lub dzwonić:
+49 6175 4009-0