Koniec roku i początek kolejnego to czas podsumowań. Z pewnością 2022 nie należał
do najłatwiejszych – po dwóch latach pandemii mieliśmy nadzieję na uspokojenie sytuacji,
jednak agresja Rosji na Ukrainę przyniosła destabilizację regionu i kolejne trudności dla biznesu.
Jak wyglądał rok 2022 w branży logistycznej?

Agnieszka Sałek, dyrektorka handlowa Quick Service Logistics Polska: Mijający rok nie był łatwy
dla branży. Już na początku roku 2022, po dwóch latach pandemii, sytuacja na rynku stanowiła wyzwanie dla firm. Atak Rosji na Ukrainę oraz w jego konsekwencji, wysokie ceny energii spowodowały wiele perturbacji. Wojna miała też drugą konsekwencję, równie ważną dla logistyki: pogłębiły się trudności związane z brakami kadrowymi pracowników magazynowych oraz kierowców – wiele osób zatrudnionych na tych stanowiskach wróciło do swojego kraju, aby walczyć. Także ogólna sytuacja gospodarcza przekładała się na niestabilność i niepewność na rynku, co również nie ułatwiało działań.

Wszystko to ma wpływ na trudną sytuację branżową, której skutki będziemy najprawdopodobniej odczuwali jeszcze w 2023. Jednocześnie można zauważyć kilka pozytywów, na przykład zwiększone zainteresowanie źródłami odnawialnej i zielonej energii, w celu szybszego uniezależnienia się od paliw kopalnych.

Jakie działania w tej sytuacji podjęło QSL Polska?

AS: Konieczne było dokładne przeanalizowanie działań oraz udoskonalenie procesów, aby utrzymać poziom świadczonych usług. Okres pandemii nauczył nas bardzo szybkiego reagowania na zmiany,
co przydało się także w 2022 roku. Elastyczność i wypracowane know-how pozwoliły nam na ciągłość operacji i utrzymanie wysokiej jakości serwisu, pomimo występujących trudności.

W obliczu problemów związanych z brakami kadrowymi wdrożyliśmy nowe rozwiązania oparte
na bezpośrednim pozyskiwaniu pracowników, zarówno za pośrednictwem agencji zewnętrznych,
jak i rekruterów wewnętrznych. Dzięki temu szybciej zatrudniamy nowych pracowników, kluczowych dla płynnego działania operacji.

Czy pomimo trudności udało się wprowadzić innowacje? Jakie obszary rozwijała firma?

AS: Skupiliśmy się na zrównoważonym rozwoju. Kontynuowaliśmy wymianę floty na bardziej ekonomiczną i przyjazną środowisku, z silnikami spełniającymi normy EURO-6. Działanie to
ma bezpośredni wpływ na wszystkie nasze operacje. Jednocześnie warto wymienić dostosowywanie pojazdów do zmian klimatycznych, poprzez unowocześnienie rozwiązań chłodniczych. To kolejny ważny krok w kierunku zielonych zmian w firmie, zgodnie z założeniami naszej strategii społeczno-środowiskowej QSER.

Pomimo trudności opisanych wcześniej odnotowaliśmy, że wolumeny, po problemach z okresu pandemii, wróciły do normy, a my odpowiednio zarządzamy tym wzrostem.

Jakie są prognozy dla branży w 2023?

AS: Początek roku z pewnością nie będzie łatwy – problemy, z którymi spotkaliśmy się w 2022, takie jak wysokie ceny energii, inflacja, będą nadal aktualne. Jesteśmy jednak bogatsi o doświadczenia, dzięki czemu możliwe będzie lepsze dostosowanie i zaplanowanie działań. Elastyczność i szybkie reagowanie
na zmiany na rynku to cechy, które pozwolą na efektywne działanie firm.

Rok 2022 był dla branży logistycznej pełen wyzwań – komentarz eksperta QSL Polska – PDF do pobrania