W środę 20 kwietnia, tuż przed Międzynarodowym Dniem Ziemi, grupa pracowników firmy Quick Service Logistics Polska, posadziła w ramach programu Czas na Las Fundacji Aeris Futuro 500 drzew. Sadzonki grabów, leszczyn oraz lip zostały zasadzone w miejscowości Gapinin, pod Nowym Miastem nad Pilicą. Działania na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności oraz kompensacji śladu węglowego są realizowane przez firmę w ramach jej strategii społeczno-środowiskowej.

Quick Service Logistics Polska jest rodzinną firmą, w której działania dla dobra środowiska, obok tych dla społeczności, należą do priorytetów. Zostały one zapisane w strategii QSER, która określa cele firmy w zakresie CSR. Wśród najważniejszych postulatów wskazano w niej ograniczenie i kompensację śladu węglowego oraz obniżenie śladu środowiskowego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii  i wdrażanie innowacji, a także optymalizację procesów.

Aby rekompensować emisję gazów cieplarnianych i przeciwdziałać zmianom klimatycznym,
QSL Polska nawiązało współpracę z Fundacją Aeris Futuro. Fundacja prowadzi między innymi działania związane z offsetem (rekompensatą) emisji dwutlenku węgla za pomocą nasadzeń drzew w ramach programu Czas na Las. Dzięki organizacyjnemu wsparciu Fundacji oraz zaangażowaniu pracowników QSL Polska posadzono 500 drzew: grabów, leszczyn oraz lip.

Wykorzystanie kilku różnych gatunków drzew wspiera rozwój bioróżnorodności, która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania lasów i wszystkich ekosystemów na naszej planecie. Jedno drzewo w przeciągu stu lat pochłania około 750 kg CO2. Jednym z celów ONZ dotyczącym lasów jest zwiększenie ich powierzchni na całym świecie o 3%, co przełożyłoby się na 120 milionów hektarów terenu zalesionego.

W ramach strategii społeczno-środowiskowej QSER podjęliśmy już szereg działań, takich jak optymalizacja tras i procesów w celu zmniejszenia emisji, utrzymanie floty w najwyższym standardzie, aby ograniczyć jej wpływ na środowisko czy promocja ekologicznych nawyków wśród pracowników. Chcieliśmy jednak pójść o krok dalej i częściowo również zrekompensować emisje wygenerowane przez nasze pojazdy w tym roku. Dzięki nasadzeniom drzew możemy realnie wpłynąć na jakość życia na naszej planecie – mówi Agnieszka Sałek, dyrektorka handlowa QSL Polska.

Poprzez akcje nasadzeń lasów chcemy wspomóc otaczającą nas przyrodę oraz zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, dlatego wybraliśmy właśnie tego typu działanie. Fundacja Aeris Futuro okazała się doskonałym partnerem, który pomógł nam zorganizować całą akcję. Dzięki temu mogliśmy efektywnie i pożytecznie spędzić czas. Chciałbym podziękować Fundacji za współpracę oraz naszym pracownikom za aktywny udział. Cieszę się, że mogliśmy połączyć siły i wspólnie zrobić coś dobrego dla naszej planety. Mamy zamiar kontynuować takie działania i angażować w nie naszych pracowników – mówi Rafał Strzałkowski, dyrektor operacyjny QSL Polska.

Działania z Fundacją Aeris Futuro to jedna z aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które QSL Polska podjęło w ostatnim czasie. Na początku roku firma zorganizowała szkolenie ekologiczne dla swoich pracowników, aby promować wśród nich aktywności wspierające środowisko oraz zainspirować do zmiany nawyków.

Logistyka dla środowiska – QSL Polska wspiera lasy i bioróżnorodność – pdf do pobrania