Pandemia wirusa Covid-19 zmieniła sytuację na wszystkich światowych rynkach, nie pomijając rynku logistycznego. Z dnia na dzień konieczne było sprawne wdrożenie procedur umożliwiających pracownikom bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków z jednoczesnym zachowaniem jakości i płynności operacji. Firma Quick Service Logistics Polska w trosce o zdrowie zespołu, klientów i współpracowników wprowadziła szereg zmian w systemie pracy, zgodnych z zaleceniami Sanepidu, WHO oraz własnymi wytycznymi zarządzania kryzysowego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy zawsze były jednym z priorytetów w Quick Service Logistics Polska.
W obliczu pandemii Covid-19 firma skupiła się na bezpieczeństwie pracowników, klientów i współpracowników. Jakie nowe zasady wdrożono?

  1. Już na początku epidemii wprowadzono ograniczenie dostępu dla osób z zewnątrz, poza wymaganymi serwisami, a wszystkie spotkania i wizyty zagraniczne zostały zastąpione wideokonferencjami.
  2. Pracownicy biurowi i administracyjni zostali skierowani do pracy zdalnej. Od czerwca rotacyjnie połowa zespołu pracuje z biura, połowa zaś zdalnie.
  3. W magazynach ustalona została czterdziestopięciominutowa przerwa pomiędzy zmianami, aby ograniczyć kontakty pomiędzy pracownikami i ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. Przed wejście do magazynu obowiązkowo mierzona jest temperatura.
  4. W obiektach firmy wprowadzona została codzienna dezynfekcja magazynów i pomieszczeń wspólnych przy pomocy systemu zamgławiającego.
  5. Zwiększona została również częstotliwość mycia i dezynfekcji pojazdów, każdy kierowca ma obowiązek na bieżąco dezynfekować elementy kabiny, takie jak klamki, przyciski, kierownica.
  6. Przy wejściach do wszystkich obiektów zamontowane zostały pojemniki z płynami odkażającymi, a pracownicy zostali wyposażeni w rękawiczki i maseczki jeszcze przed wprowadzeniem w Polsce obowiązku ich stosowania. Mają oni również obowiązek zachowywania dystansu społecznego na terenie obiektów i w trakcie dostaw.

Pandemia koronawirusa zmusiła firmę do modyfikacji dotychczasowych procesów i dostosowania ich  do nowych realiów. Wszystkie wprowadzone procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w trakcie wykonywania obowiązków i są stosowane do odwołania.

Jako rodzinna firma zawsze przykładaliśmy dużą wagę do bezpieczeństwa naszych pracowników i zachowania najwyższych standardów higieny. W obliczu pandemii wirusa Covid-19 natychmiastowo wprowadziliśmy nowe procedury, które zapewniły optymalną ochronę osób zatrudnionych w zespole QSL Polska. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek został u nas wprowadzony jeszcze przed rządowymi obostrzeniami. Dzięki szybkim działaniom udało nam się utrzymać oferowane usługi na najwyższym poziomie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie doświadczony, kompetentny i zdeterminowany zespół, który przestrzegał nowych przepisów. Wszystkim naszym pracownikom należą się gratulacje i podziękowania – to dzięki nim przeszliśmy przez najtrudniejszy czas, a teraz, silniejsi i bogatsi o nowe doświadczenia, możemy dalej rozwijać naszą działalność – mówi Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa QSL Polska.