Sieć

Network_english_700

Wydajność w najwyższej formie: nasza sieć w Europie

Aby osiągnąć maksymalną wydajność procesów i ekonomię skali, jako Lead Logistics Provider (LLP) – Wiodący Operator Logistyczny – dla naszych klientów bierzemy na siebie integracyjne tworzenie sieci podmiotów wchodzących w skład łańcucha logistycznego. Planowanie procesów odbywa się centralnie w siedzibie głównej we Friedrichsdorfie, a nasze zintegrowane systemy informatyczne umożliwiają sterowanie nimi w Europie i poza nią.

Transparentna i szybka komunikacja pomiędzy uczestnikami procesów w łańcuchu dostaw klienta umożliwia harmonizację procesów i zmniejsza ryzyko. Strategicznie wybrane lokalizacje na terenie Europy ułatwiają tworzenie sieci i przyczyniają się do dalszego rozwoju naszych klientów.