Nasze środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za otoczenie

Logistyka służy ludziom. W firmie QSL postrzegamy siebie jako usługodawców służących konsumentom. Zrównoważony rozwój nie jest dla nas pustym sloganem, lecz codzienną praktyką. Robimy, co w naszej mocy, aby nasze pojazdy w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko, poprzez wykorzystywanie alternatywnych napędów, takich jak technologia hybrydowa, silniki na gaz ziemny czy pojazdy zgodne z normą Euro 6, a także poprzez podłogi cichobieżne, osłonięte napędy burt samochodowych i bezemisyjne chłodziarki. Wydajne systemy IT i innowacyjne rozwiązania informatyczne pomagają nam sterować procesami logistycznymi i zapewniają bezawaryjne działanie urządzeń chłodniczych. Regularnie szkolimy naszych kierowców, aby jeździli bezpiecznie, z umiejętnością przewidywania możliwych zagrożeń. Również jako pracodawca kładziemy duży nacisk na to, aby nasi pracownicy mieli przyjazne otoczenie. Jako średniej wielkości, rodzinne przedsiębiorstwo jesteśmy mocno związani z naszymi lokalnymi oddziałami. W naszej firmie siostrzanej, założonym w 1949 r. przedsiębiorstwie Ludwig Meyer, wielu kolegów obchodziło już jubileusze długoletniej pracy. 20-letni staż w firmie nie jest tam rzadkością, a niektórzy kierowcy jeżdżą dla nas już od ponad 35 lat. Aby zapewnić jak najlepszą przyszłość, wspieramy projekty społeczne dla dzieci i rodzin, na przykład inicjatywy zwalczające ubóstwo oraz kluby sportowe. Jako rodzinne przedsiębiorstwo poważnie traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność.