Nasza polityka ochrony środowiska

Polityka ochrony środowiska firmy Meyer Quick Service Logistics

Firma Meyer Quick Service Logistics GmbH & Co. KG, podobnie jak założona w 1949 r. jej firma siostrzana, Ludwig Meyer GmbH & Co. KG, to tradycyjne, rodzinne przedsiębiorstwo. Osobiste zaangażowanie przedsiębiorców oraz zrównoważona kultura wartości w firmie zobowiązują naszą organizację i współpracowników do poszanowania środowiska oraz do ciągłego rozwoju stałych, systematycznych usług dla naszych klientów.

Rodzina właścicieli naszej firmy już od wielu lat żyje zgodnie z opisaną poniżej polityką ochrony środowiska, dzięki temu jest standardem w filozofii przedsiębiorstwa:
Przestrzeganie wszystkich obowiązujących ustaw dotyczących ochrony środowiska, przepisów prawnych oraz innych wymogów to w naszej firmie oczywistość.
Ciągła poprawa wskaźników środowiskowych osiągana dzięki stałemu monitoringowi stanu faktycznego stanowi ważną część naszego modelu zarządzania.
Monitoring środowiska naturalnego i ukierunkowane zapobieganie zanieczyszczeniom dotyczą każdego pracownika w naszej firmie.
Rozwój, ulepszanie i stosowanie procesów usługowych o niskim wpływie na środowisko dla naszych klientów.
Efektywne wykorzystywanie naturalnych zasobów, energii i powierzchni.
Redukcja emisji CO2, o ile jest to technicznie możliwe i dopuszczalne pod względem ekonomicznym.
Zobowiązanie wszystkich pracowników do zachowania mającego na uwadze ochronę środowiska.
Znajomość i przestrzeganie polityki środowiskowej przez dostawców i kontrahentów.
Transparentna komunikacja i otwarty dialog z opinią publiczną.

Zertifikat_englisch